Rehabilitering & nyanlegg

– Rehabilitering & Nyanlegg

Godt grunnarbeid og gode råvarer er nøkkelen til en vellykket hage og uterom. Vi anstrenger oss for å finne gode løsninger som er kvalitetssikret og kostnadseffektive. Hensynet til fremtidig vedlikehold er alltid veid inn i avgjørelsene vi tar. Vi leverer ugressfri kvalitetsjord og velutviklede planter.

---

Opprydding

Har du en gjengrodd hage eller anlegg? Det er her vi oftest kommer inn. Hva kan tas vare på, hva bør fjernes, når bør man starte på nytt? Vi hjelper deg frem til et godt resultat.


Grunnarbeid

Stein- og kantarbeid

Møbler og konstruksjoner

Beplantning

Vi bruker planter tilpasset vestlandsklimaet. Vi satser på gode leverandører og tenker helhetlig for å få riktig beplantning og uttrykk på rett sted.

Her finner du mer informasjon om planteplan.


Plenarbeid

Trenger du å anlegge eller reparere en plen, kan våre gartnere levere både grunnarbeid, ferdigplen eller sådd plen.

Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til gartnertjenester.